Cyber Modenhetsvurdering

– hvor godt rustet er virksomheten din mot cyberangrep?

DNV Logo
Gjensidige logo
Generic Cyber Image

Cyberangrep øker i takt med avhengigheten av digitale systemer og verktøy, og kan påvirke bedrifter i alle størrelser. Det kan handle om virus på e-post til spionasje og utpressing. I verste fall kan slike angrep få katastrofale følger. Sjekk din cyber modenhet gratis her og ta kontroll over din egen sikkerhet, før noen andre gjør det.

En modenhetsvurdering belyser hvor godt rustet dere er til å sikre virksomhetens data mot interne og eksterne trusler.
DNV og Gjensidige har utviklet et verktøy hvor du kan sjekke hvor langt virksomheten din har kommet i arbeidet med datasikkerhet. Etter gjennomført modenhetsvurdering vil du motta en rapport som beskriver alle virksomhetens sårbare områder, råd og anbefalte tiltak.

 
Start vurderingen her:

Grunnleggende modenhetsvurdering

Vurdering av 15 grunnleggende, tekniske tiltak for alle.
Uten innlogging.

Utvidet modenhetsvurdering

Vurdering av ytterligere 20 tiltak for risiko, prosesser og organisering fokusert på ledelse. Med innlogging.

Komplett modenhetsvurdering

Vurdering av alle 118 anbefalte tiltak fra Nasjonale sikkerhetsmyndigheter (NSM). Med innlogging.
Generic Cyber Image
Modenhetsvurderingen er basert på etablerte grunnprinsipper for IKT-sikkerhet utarbeidet av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Grunnprinsippene er fritt tilgjengelige og vil bidra til økt robusthet mot cyberangrep i alle deler av næringslivet dersom de etterleves.